Битие *22*

22 След тези събития Бог изпита Авраам и му каза: Аврааме! А той каза: Ето ме.
2 И Бог каза: Вземи сега сина си, единствения си син, когото обичаш, Исаак, и иди в местността Мория и го принеси там във всеизгаряне на един от хълмовете, за който ще
ти кажа!
3 И на сутринта Авраам подрани и оседла магарето си, и взе със себе си и двама от слугите си, и сина си Исаак; и като нацепи дърва за всеизгарянето, стана и отиде на
мястото, за което Бог му беше казал.
4 На третия ден Авраам подигна очи и видя отдалеч мястото.
5 Тогава Авраам каза на слугите си: Вие останете тук с магарето, а аз и момчето ще отидем там, и като се поклоним, ще се върнем при вас.
6 И Авраам взе дървата за всеизгарянето и ги натовари на сина си Исаак, а той взе в ръката си огъня и ножа и двамата отидоха заедно.
7 Тогава Исаак продума на баща си Авраам и каза: Татко мой! А той каза: Ето ме, сине мой. И Исаак каза: Ето огъня и дървата, а къде е агнето за всеизгарянето?
8 И Авраам каза: Сине мой, Бог ще си предвиди агнето за всеизгаряне. И двамата вървяха заедно.
9 А като стигнаха на мястото, за което Бог му беше казал, Авраам издигна там олтар, нареди дървата и като върза сина си Исаак, го сложи на олтара върху дървата.
10 И Авраам протегна ръката си и взе ножа да заколи сина си.
11 Тогава Ангелът ГОСПОДЕН му извика от небето и каза: Аврааме, Аврааме! И той каза: Ето ме.
12 И Ангелът каза: Да не вдигнеш ръката си върху момчето и да не му направиш нищо; защото сега познах, че ти се боиш от Бога, понеже не задържа от Мен и сина си,
единствения си син.
13 Тогава Авраам повдигна очи и видя, и ето, зад него един овен заплетен с рогата си в един храст. И Авраам отиде, взе овена и го принесе във всеизгаряне вместо сина
си.
14 И Авраам нарече това място: ГОСПОД ще предвиди#Йахве-ире#. И според това се казва и до днес: На хълма ГОСПОД ще предвиди.
15 Тогава втори път Ангелът ГОСПОДЕН извика на Авраам от небето и каза:
16 В Себе Си се заклевам, заявява ГОСПОД, че понеже направи това нещо и не задържа сина си, единствения си син,
17 ще те благословя премного и ще умножа и преумножа потомството ти като небесните звезди и като пясъка на морския бряг, и потомството ти ще завладее портата на
враговете си.
18 В твоето потомство ще се благославят всичките народи на земята, защото си послушал гласа Ми.
19 И така, Авраам се върна при слугите си, и станаха и отидоха заедно във Вирсавее. И Авраам се засели във Вирсавее.
20 А след тези събития съобщиха на Авраам, като казаха: Ето, и Мелха роди синове на брат ти Нахор:
21 първородния му Уз, брат му Вуз, Камуил, бащата на Арам,
22 Кесед, Азав, Фалдес, Едлаф и Ватуил.
23 А Ватуил роди Ревека. Тези осем сина роди Мелха на Нахор, брата на Авраам.
24 И наложницата му, на име Ревма, роди Тевек, Гаам, Тахас и Мааха.

 

 

Забележка: Номерата които виждате до заглавията са по ред на публикациите, за да Ви е лесно да ги намирате в търсачката, и не отговарят на страниците. Забележката важи
за всички публикации където има * и число * в заглавието.

източник: http://veren.org

Translate »
error: Content is protected !!