Излекувай живота си *15* – Вижте се като дете

 

 

 

 

Вижте се като дете

 

 

 

Ако вземем едно тригодишно дете и го поставим насред стаята и двамата с вас започнем да му крещим и да му казваме, че е глупаво, че никога нищо не прави както трябва, че трябва да прави това и да не прави онова, да види безпорядъка, който е оставило след себе си, а междувременно и да го ударим няколко пъти, резултатът ще бъде едно боязливо дете, което си седи кротичко в ъгъла, или пък дете, което руши всичко наоколо. То ще тръгне по един от тези пътища, но ние никога няма да разберем истинските възможности на това дете.

А ако се обърнем към същото това дете и му кажем колко го обичаме, колко грижи полагаме за него, как харесваме външния му вид и ни допада неговият ум и схватливостта му, ако заявим, че одобряваме начина, по който то върши всичко, и че не е страшно, че понякога бърка, това се случва, когато човек се учи, и ако го уверим, че ще бъдем винаги до него, каквото и да се случи, тогава потенциалът, който ще се прояви в това дете, ще ви изуми!

Всеки от нас крие в себе си едно тригодишно дете и често прекарваме доста време във видове и упреци към това дете вътре в нас. А след това се чудим защо не ни върви в живота.

Ако имате приятел, който винаги ви критикува, бихте ли желали да сте заедно? Може ви така са се държали с вас, когато сте били малки, и това е тъжно. Това обаче е било много отдавна и ако бие искате да се отнасяте към себе си по същия начин сега, това е още по-тъжно.

И ето сега пред вас е списъкът с отрицателните послания, които са достигнали до вас, когато сте били деца. Има ли някакво съответствие между тях и онова, което вие вярвате, че не е наред у вас? Не са ли те почти еднакви? Най-вероятно – да.

Ние изграждаме сценария на живота си върху идеите, получени в най-ранна възраст. Всички сме добри малки деца и изпълнително приемаме онова, което „ТЕ“ ни казват като самата истина. ви било много лесно просто да обвиним родителите си и да си останем жертви през остатъка от живота си. Но това не ви било много приятно и със сигурност не ви ни помогнало да се измъкнем от трудното положение.

 

 

Забележка: Номерата които виждате до заглавията са по ред на публикациите, за да Ви е лесно да ги намирате в търсачката, и не отговарят на страниците. Забележката важи за всички публикации където има * и число * в заглавието.

източник: http://www.booksbg.org/

Битие *11*

11 А по цялата земя имаше един език и един говор.
2 И като тръгнаха от изток, намериха поле в земята Сенаар и се заселиха там.
3 И си казаха един на друг: Елате, да направим тухли и да ги изпечем в огъня. Тухли употребяваха вместо камъни, а смола употребяваха вместо хоросан.
4 И казаха: Елате, да си съградим град и кула, чийто връх да стига до небето, и да си спечелим име, да не би да се разпръснем по лицето на цялата земя.
5 А ГОСПОД слезе да види града и кулата, които градяха човешките синове.
6 И ГОСПОД каза: Ето, един народ са и всички имат един език; и това е само началото на тяхната дейност; и вече няма да им бъде невъзможно нищо, което биха намислили да правят.
7 Елате, да слезем и там да разбъркаме езика им, така че един на друг да не разбират езика си.
8 Така ГОСПОД ги разпръсна оттам по лицето на цялата земя и престанаха да градят града.
9 Затова той се нарече Вавилон#Объркване#, защото там ГОСПОД разбърка езика на цялата земя; и оттам ГОСПОД ги разпръсна по лицето на цялата земя.
10 Ето родословието на Сим: Сим беше на сто години и роди Арфаксад две години след потопа.
11 А откакто роди Арфаксад, Сим живя петстотин години и роди синове и дъщери.
12 Арфаксад живя тридесет и пет години и роди Сала.
13 А откакто роди Сала, Арфаксад живя четиристотин и три години и роди синове и дъщери.
14 Сала живя тридесет години и роди Евер.
15 А откакто роди Евер, Сала живя четиристотин и три години и роди синове и дъщери.
16 Евер живя тридесет и четири години и роди Фалек.
17 А откакто роди Фалек, Евер живя четиристотин и тридесет години и роди синове и дъщери.
18 Фалек живя тридесет години и роди Рагав.
19 А откакто роди Рагав, Фалек живя двеста и девет години и роди синове и дъщери.
20 Рагав живя тридесет и две години и роди Серух.
21 А откакто роди Серух, Рагав живя двеста и седем години и роди синове и дъщери.
22 Серух живя тридесет години и роди Нахор.
23 А откакто роди Нахор, Серух живя двеста години и роди синове и дъщери.
24 Нахор живя двадесет и девет години и роди Тара.
25 А откакто роди Тара, Нахор живя сто и деветнадесет години и роди синове и дъщери.
26 Тара живя седемдесет години и роди Аврам, Нахор и Аран.
27 Ето родословието на Тара: Тара роди Аврам, Нахор и Аран. А Аран роди Лот.
28 И Аран умря преди баща си Тара в Ур Халдейски, в родната си земя.
29 И Аврам и Нахор си взеха жени; името на жената на Аврам беше Сарая, а името на жената на Нахор беше Мелха, дъщеря на Аран, баща на Мелха, баща и на Есха.
30 А Сарая беше безплодна, нямаше дете.
31 И Тара взе сина си Аврам и внука си Лот, сина на Аран, и снаха си Сарая, жената на сина си Аврам, и излязоха заедно от Ур Халдейски, за да отидат в земята Ханаан; и дойдоха в Харан и се заселиха там.
32 И дните на Тара станаха двеста и пет години, и Тара умря в Харан.

 

 

Забележка: Номерата които виждате до заглавията са по ред на публикациите, за да Ви е лесно да ги намирате в търсачката, и не отговарят на страниците. Забележката важи за всички публикации където има * и число * в заглавието.

източник: http://veren.org

Translate »
error: Content is protected !!