УСПЕЙ-ПРОЧЕТИ ДО КРАЯ!

 

 

 

 

 

 

 

 

ВКЛЮЧЕТЕ СЕ В ИГРАТА НА ВИДИМОТО И НЕВИДИМОТО ЕООД. ПОТЪРСЕТЕ СТРАНИЦАТА ВЪВ ФЕЙСБУК : ИГРА

 • ,,Въздействаща техника Живея деликатно изчиства стреса – основния причинител на болестите в организма. Въздейства върху клетъчната памет и деактивира разрушителните модели, блокиращи имунната ни система. Тя е прекрасно средство за справяне на стреса и хармонизиране на енергиите, което действа не само на физическо ниво, ами и на енергийно  – върху самия източник на болестта.

 • ,,Проблемите“, физически или психически, настъпват, когато има блокиране или задържане на енергията в определени точки. Чрез ,,Въздействаща Техника Живея се въздейства механично върху тези точки, така че енергийният поток се освобождава, и в последствие ,,проблемът“ намалява и изчезва.

 • ,,Въздействаща Техника Живея можете да я прилагате върху себе си след обучение.     

 

Повече за ,,Въздействаща Техника Живея“  и ,,Въздействаща Техника“ от тук

 

 

НОВ ЗАВЕТ *14*

 

 

ГЛАВА 14.

 

 1. В онова време Ирод четвъртовластник чу мълвата за Иисуса

 2. и рече на своите служещи: това е Иоан Кръстител; той е възкръснал от мъртвите, та затова стават чрез него чудеса.

 3. Защото Ирод, като хвана Иоана, върза го и хвърли в тъмница зарад Иродиада, жената на брата си Филипа,

 4. понеже Иоан му казваше: не бива да я имаш.

 5. И искаше да го убие, ала се боеше от народа, понеже го имаха за пророк.

 6. А когато празнуваха деня на Иродовото рождение, дъщерята Иродиадина игра пред събраните и угоди на Ирода;

 7. затова той с клетва й обеща да даде, каквото и да поиска.

 8. А тя, подучена от майка си, каза: дай ми тук на блюдо главата на Иоана Кръстителя.

 9. И натъжи се царят; но заради клетвата и сътрапезниците си заповяда да й я дадат.

 10. И проводи, та отсякоха главата на Иоана в тъмницата.

 11. И донесоха главата му на блюдо и дадоха на девойката, а тя я занесе на майка си.

 12. А учениците му, като дойдоха, дигнаха тялото му и го погребаха; и отидоха, та обадиха на Иисуса.

 13. Като чу Иисус, замина оттам на кораб в пусто място насаме; а народът, като узна, тръгна подире Му пешком от градовете.

 14. И като излезе Иисус, видя много свят; и смили се над тях и изцели болните им.

 15. А на мръкване приближиха се до Него учениците Му и рекоха: тук мястото е пусто, и времето вече напредна; разпусни народа, за да идат по селата и си купят храна.

 16. Но Иисус им рече: няма нужда да отиват; дайте им вие да ядат.

 17. А те му казват: ние имаме тук само пет хляба и две риби.

 18. Той рече: донесете Ми ги тука.

 19. И, след като заповяда народу да насяда на тревата, взе петте хляба и двете риби, погледна към небето, благослови и, като разчупи, даде хлябовете на учениците, а учениците — на народа.

 20. И ядоха всички и се наситиха; и дигнаха останали къшеи дванайсет пълни коша;

 21. а ония, които ядоха, бяха около пет хиляди души, освен жени и деца.

 22. И веднага Иисус накара учениците Си да влязат в кораба и да минат преди Него насреща, докле Той разпусне народа.

 23. И като разпусна народа, Той се качи на планината, за да се помоли насаме; и вечерта остана там самичък.

 24. А корабът беше вече сред морето, и вълните го блъскаха, защото вятърът беше противен.

 25. И на четвърта стража през нощта отиде Иисус при тях, като ходеше по морето.

 26. А учениците, като Го видяха да ходи по морето, смутиха се и казваха: това е привидение; и от страх извикаха.

 27. Но Иисус веднага заговори с тях и рече: дерзайте! Аз съм, не бойте се!

 28. Петър отговори и Му рече: Господи, ако си Ти, позволи ми да дойда при Тебе по водата.

 29. А Той рече: дойди. И като излезе от кораба, Петър тръгна по водата, за да иде при Иисуса;

 30. но, като видя силния вятър, уплаши се и, като взе да потъва, извика: Господи, избави ме!

 31. Иисус веднага простря ръка, хвана го и му каза: маловерецо, защо се усъмни?

 32. И щом влязоха в кораба, вятърът утихна.

 33. А ония, които бяха в кораба, приближиха се, поклониха Му се и казаха: наистина си Божий Син!

 34. И като преплуваха, пристигнаха в земята Генисаретска.

 35. Жителите на онова място, като Го познаха, разпратиха по цялата оная околност, и донесоха при Него всички болни.

 36. И Го молеха, да се допрат поне до полата на дрехата Му; и които се допряха, изцериха се.

 

Забележка: Номерата които виждате до заглавията са по ред на публикациите, за да Ви е лесно да ги намирате в търсачката, и не отговарят на страниците. Забележката важи за всички публикации където има * и число * в заглавието.

източник: https://chitanka.info/

Translate »
error: Content is protected !!