ВИДИМОТО И НЕВИДИМОТО ЕООД

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

 

 

 

Издаване на книги и друга издателска дейност, производство на филми и телевизионни предавания, издаване на други програмни продукти, звукозаписване и издаване на музика, сделки с интелектуална собственост, печатарска и издателска дейност; поддържане на добро физическо състояние и други персонални и професионални услуги, консултантски услуги, творческа дейност в областта на изкуството, търговия на едро и дребно в страната и чужбина: търговия по електронен път, компютърно програмиране и други дейности в областта на информационните технологии, както и други дейности и услуги незабранени от закона.

Translate »
error: Content is protected !!