ЕДНО ЖЕЛАНИЕ МОЖЕ ДА ПРОМЕНИ ВАШИЯТ ЖИВОТ *18*

 

 

 

 

Формулирайте желанието си

 

 

 

 

  • Започнете списъка с първоначалния импулс, който сте записали на хартия. После импровизирайте. Запитайте се какво желаете и дайте възможно най-много нови отговори. Отговорете на въпроса: Какво липсва в живота ми? Запишете всичко, което ви мине през ума, колкото и да е глупаво или банално. Оставете химикалката и няколко часа или няколко дни правете нещо друго. После се върнете към списъка и си задайте същия въпрос. Добавете в списъка всички нови идеи.

  • Може би ще ви е нужно време да отсеете фалстартовете, инстинкта да бъдете любезни и нещата, които си мислите, че би трябвало да искате. Прочетете списъка и заградете трите желания, които ви се струват най-неотложни. Прочетете ги на глас. Затворете очи и ги повторете. Опитайте се да определите кое предизвиква у вас най-силно чувство, кое ви създава усещане за подем или отпускане. Обърнете внимание на тялото си. Чувствате ли лекота, приятни или топли тръпки? Ако е така, желанието е добро. Трудно ли ви е да се съсредоточите, когато си представяте, че желанието е осъществено? Други мисли ли напират в ума ви? Тези физически признаци вероятно показват, че точно сега това желание може би не е толкова полезно за вас.

  • Задайте си някои въпроси за всяко желание. Струва ли си? Нещо сериозно и отличително ли е? Можете ли да си го представите ясно? Можете ли да си го представите осъществено? Ще ви донесе ли наистина удовлетворение? Това ли е най-необходимото в живота ви? То ще ви направи ли по-добър човек?

  • Не се обръщайте към Дървото за терапия. „Искам да бъда по-щастлив“ или „Искам да престана да се отнасям жестоко със себе си“ са благородни цели, но трудно измерими. Съзнанието, себеусъвършенстването, емоционалните промени и една по-ведра и спокойна нагласа ще се развият естествено, докато напредвате през енергийните сфери. Засега обаче Дървото иска да ви направи подарък, нещо конкретно и измеримо.

  • А сега изберете какво искате да постигнете при пътуването си по Дървото. Запишете желанието си с едно-две изречения. Това е вашата воля, вашата заявена мисия. Кратка, сладка и лесно разбираема.

През следващите десет седмици вероятно ще дооформяте и уточнявате това желание. Нерядко пътуването по Дървото ни тласка да променим изцяло желанието си. Подобно на разочарования маратонец, може да установите, че изобщо не искате онова, което сте си пожелали. Желанията се приспособяват към реалностите на живота ни, също както дървото се огъва, за да се смести в средата си. Ако засадите дърво на много сенчесто място, то няма веднага да изсъхне и да умре. Най-често дървото ще се приспособи, ще се извива и ще пуска клони в нови посоки, за да улови повече светлина. Желанието ви вероятно ще следва примера на това дърво. Засега обаче трябва просто да започнете.

 

 

 

 

 

 

Забележка: Номерата които виждате до заглавията са по ред на публикациите, за да Ви е лесно да ги намирате в търсачката, и не отговарят на страниците. Забележката важи за всички публикации където има * и число * в заглавието.

 

Източник:spiralata.net

Седемете духовни закона на успеха *9*

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КАРМАТА ИЛИ ЗА ПРИЧИНАТА И СЛЕДСТВИЕТО

 

 

Ще се възползвам от закона за кармата, като обещая пред себе си следното:

  1. Днес ще наблюдавам всеки избор, който пра­вя. И чрез самото наблюдение на избора ще го въвеждам в активното си съзнание. Ще помня, че най-добрият начин да се подготвя за който и да било момент от бъдещето, е да съм с будно съзнание днес.

  2. Винаги, когато правя избор, ще си задавам два въпроса: „Какви ще са последствията от избо­ра, който правя?“ и „Ще донесе ли този избор удовлетворение и щастие на мен и на онези, ко­ито засяга?“

  3. После ще помоля сърцето си за напътствие и ще се ръководя от неговите сигнали за комфорт или дискомфорт. Ако изборът създава чувство на комфорт, ще се хвърля безрезервно към не­го. Ако създава чувство на дискомфорт, ще спра и ще отправя вътрешния си взор към последст­вията от действията си. Напътствието на сър­цето ще ми помогне да направя спонтанно пра­вилен избор за себе си и хората около себе си.

 

Закон за най-малкото усилие

 

РАЗУМЪТ НА ПРИРОДАТА ФУНКЦИОНИРА БЕЗ ВСЯКАКВО УСИЛИЕ… С БЕЗГРИЖИЕ, ХАРМОНИЯ И ЛЮБОВ.

И ВПРЯГАЙКИ СИЛИТЕ НА ХАРМОНИЯТА, РАДОСТТА И ЛЮБОВТА, НИЕ С ЛЕКОТА СЪЗДА­ВАМЕ УСПЕХ И БЛАГОПОЛУЧИЕ.

 

Цялостното същество знае, без да отива, вижда, без да гледа, и постига, без да прави.

 

Лао Дзъ

 

Четвъртият духовен закон на успеха е законът за най-малкото усилие. Този закон се базира на факта, че разумът на природата функционира с лекота и разюздано безгрижие. Това е принципът на най-малкото действие, на несъпротивлението. Това следователно е принципът на хармонията и любовта. Научим ли този урок от природата, ние с лекота изпълняваме своите желания.

 

Когато наблюдавате природата в действие, ще видите, че тя изразходва минимално усилие. Тре­вата не се мъчи да расте, тя просто си расте. Ри­бите не се мъчат да плуват, те просто плуват. Цве­тята не се мъчат да цъфтят, те цъфтят. Птиците не се мъчат да летят, те летят. Такава е присъща­та им природа. Земята не се мъчи да се върти око­ло собствената си ос; природата й е да се върти с шеметна скорост и да се носи в пространството. Природата на бебетата е да са щастливи. Природата на слънцето е да грее. Природата на звезди­те е да светят и блещукат. А нашата човешка при­рода е да материализираме мечтите си, леко и без усилие.

 

Във ведическата наука, вековната философия на Индия, това е известно като принцип на пестене на усилията, или „прави по-малко и постигай повече“. В крайна сметка достигаш състояние, в което не вършиш нищо и постигаш всичко. Кое­то означава, че е достатъчно само да се появи ня­каква идея, и тя се материализира без всякакви усилия. Онова, което обикновено наричаме „чу­до“, всъщност е проявление на закона за най-мал­кото усилие.

 

Разумът на природата функционира без усилие, без съпротивление, спонтанно. Той е нелинеарен; той е интуитивен, холистичен и стимулиращ. И когато сте в хармония с природата, когато сте опознали добре истинската си същност, вие сте в състояние да се възползвате от закона за най-мал­кото усилие.

 

Най-малко усилия се изразходват, когато дейс­твията ви са мотивирани от любов, защото при­родата се крепи от енергията на любовта. Когато се стремите към власт и контрол над други хора, вие пилеете енергия. Когато се стремите към па­ри или власт, за да задоволите собственото си его, вие хабите енергия, тичайки подир илюзията за щастие, вместо да се радвате на щастието в мо­мента. Когато се стремите към парите само за лична облага, вие прекъсвате притока на енергия към себе си и пречите на разума на природата да се прояви. Но когато действията ви са мотивира­ни от любов, вашата енергия се умножава и нат­рупва и акумулираната излишна енергия може да бъде насочена към създаването на нещо, което же­лаете, включително неограничено богатство.

 

Мислете за своето тяло като за уред за регули­ране на енергията: то генерира, натрупва и изразходва енергия. Ако знаете как ефикасно да ге­нерирате, натрупвате и изразходвате енергия, вие ще сте в състояние да създадете произволно го­лямо богатство. Вниманието към егото консуми­ра най-голямо количество енергия. Когато вът­решният ви ориентир е егото, когато се стремите към власт и контрол над други хора или към одоб­рението на другите, вие прахосвате енергия.

 

Ако тази енергия бъде освободена, тя може от­ново да бъде канализирана и използвана за съз­даването на всичко, каквото поискате. Ако вът­решният ви ориентир е вашият дух, ако сте неу­язвими за критиките и не се боите от никакви пре­дизвикателства, вие можете да впрегнете силата на любовта и да използвате творчески енергията в името на благоденствието и еволюцията.

 

В „Изкуството да мечтаеш“ Дон Хуан казва на Карлос Кастанеда: „…повечето от енергията ни отива да крепим своите позиции в обществото… Ако бяхме готови да загубим част от тези пози­ции, щяха да ни се случат две изключителни не­ща. Първо, бихме освободили енергията си от уси­лията за поддържане илюзорната представа за нашето величие и второ, бихме си осигурили дос­татъчно енергия, за да… добием представа за дейс­твителното величие на Вселената.“

 

 

Забележка: Номерата които виждате до заглавията са по ред на публикациите, за да Ви е лесно да ги намирате в търсачката, и не отговарят на страниците. Забележката важи за всички публикации където има * и число * в заглавието.

източник: http://danchovasilev.com/

 

Translate »
error: Content is protected !!